شرکت آریان تجارت کاریابی محسوب نمی شود. در صورت معرفی پیشنهادات شغلی و موافقت طرفین، فرایند بستن قرارداد از طریق کاریابی های معتبر انجام خواهد گرفت

به ما ایمیل بفرستید

WordPress Image Lightbox Plugin
× تماس از طریق whats App