دوره­ ی تخصصی بوتاک ( 1500  دلار) همراه با اعطای گواهی تخصصی بوتولیوم تاکسین در این دوره­ی یک روزه تئوری-عملی کلیه­ی مهارت های لازم برای تزریق و آشنایی با بوتولیوم تاکسین به شرکت کنندگان آموخته خواهد شد. تمرکز خاص این دوره بر آموزش آناتومی صورت، موارد خاص تزریق بوتاکس، ناهنجاری های بیماران و دستور العمل های لازم برای ذخیره سازی و رقت بوتاکس خواهد بود. تمامی تجهیزات و موارد مورد نیاز در طی آموزش عملی توسط مرکز فراهم خواهد شد.

اهداف اصلی این دوره شامل آشنایی با مواد زیر می باشد:

  • به روز ترین تکنیک های تزریق بوتاکس بر اساس آناتومی چهره
  • انتخاب بیماران، موارد منع مصرف، موارد خاص درمان
  • ذخیره، آماده و رقیق سازی بوتاکس
  • تمرینات عملی اختصاصی

به شرکت کنندگان این دوره گواهی تخصصی بوتاکس اعطا خواهد شد همچنین، این گواهی با پشت سر گذراندن مرحله­ی اول از پکیج زیبایی هم قابل دریافت خواهد بود

 

دوره ی پیشرفته بوتولیوم تاکسین ( 1500  دلار )

آموزش های این دوره، گام نهایی در رسیدن به مهارت حداکثری در استفاده از بوتاکس خواهد بود که سرفصل های آن شامل جدیدترین روش های شکل دهی صورت، لیفت چشم، زدودن خطوط خنده، لیفت بینی، هایپرهیدروز و لیفت لب خواهد بود.

 

اهداف اصلی این دوره شامل آشنایی با موارد زیر می باشد: 

  • متد پیشرفته تزریق بوتاکس
  • آناتومی صورت، متدهای نخصصی رقیق سازی بوتاکس
  • انتخاب بیماران، موارد منع مصرف، درمان های طول دوره
  • آموزش عملی اختصاصی

بعه شرکت کنندگان این دوره گواهی پیشرفته بوتولیوم تاکسین اعطا خواهد شد همچنین، دریافت این گواهی با پشت سر گذراندن مرحله­ی دوم از پکیج زیبایی هم قابل دریافت خواهد بود ( 2500 دلار )