دوره های صدور گواهینامه و بورس تحصیلی

Board Certification & Fellowship Courses

ثبت نام

دوره آموزش بوتاکس

Botox Training Course

ثبت نام

دوره آموزش پرکننده پوستی

Dermal Filler Training Course

ثبت نام

دوره آموزش لایه برداری شیمیایی

Chemical Peel Training Course

ثبت نام

دوره آموزش درمان با لیزر

Laser Treatment Training Course

ثبت نام

آموزش PRP (پلاسمای غنی از پلاکت)

PRP (Platelet Rich Plasma) Training

ثبت نام

دوره لیپوساکشن لیپوساکشن

Liposuction Liposculpture Course

ثبت نام

آموزش دوره های زیبایی بصورت خصوصی

Individualized Aesthetic Training Course

ثبت نام

مشاوره تاسیس مرکز زیبایی

Medical Spa Consultation

ثبت نام