به دلیل نیاز قابل توجه پزشکان به داشتن تعامل با مجامع آموزشی و سلامت در سراسر دنیا و با نظر به برخی محدودیت های موجود در کشور، گروه سلامت هلدینگ آریان به جهت داشتن تجربه ی کافی در زمینه ی برقراری تعاملات بین الملل و با هدف افزایش دسترسی به امکانات آموزشی روز و توسعه ی سلامت پایدار، خدمات ویژه ای را به اعضای محترم جامعه ی پزشکی و درمان کشور ارائه می دهد.

این خدمات شامل موارد زیر می باشد:

-برگزاری رویداد های پزشکی در داخل و خارج از کشور

-شرکت در کارگاه ها ی آموزشی و دوره های تخصصی خارج از کشور

-ارائه خدمات مشاوره ای جهت استخدام و اخذ اقامت سایر کشورها

-هماهنگی و ثبت نام جهت حضور در کنگره ها و نمایشگاه های بین الملی

-معرفی پروژه های سرمایه گذاری و مشاوره جهت خرید سهام کلینیک ها و مراکز درمانی خارجی

-اعزام کادر درمانی متخصص (جراحی، زیبایی، پرستاری و …) جهت انجام پروژه های کوتاه مدت درمانی

خدمات تخصصی ویژه پزشکان

دوره های آموزشی

مشاوره تأسیس مرکز درمانی
خارج از کشور

ساخت رزومه تخصصی

med2

میز دیجیتال پزشکی

استخدام پزشک

عضویت در انجمن های
تخصصی بین المللی

پرداخت های بین المللی

بازدید های تخصصی پزشکی

برنامه های مهاجرتی

آزمون های پزشکی

پکیج آموزش زبان انگلیسی

۵ سال سابقه درخشان در خدمت گذاری به جامعه محترم پزشکی و کادر درمانی کشور در سطح بین المللی